Stanowisko IAB Polska do projektu ustawy wdrażającej dyr. Omnibus – aktualizacja

05/23/2022

W dn. 23 maja br. IAB Polska przedstawił UOKiK aktualizację stanowiska do nowej wersji projektu ustawy z 28 marca 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw.

W naszej ocenie projekt, który implementuje do polskiego porządku prawnego Dyrektywę Omnibus (tj. dyrektywę 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r., dalej również jako: ”Dyrektywa”), w zakresie dotyczącym informowania o obniżkach cen obniża konkurencyjność polskich przedsiębiorców, ponieważ wykracza poza zakres tej Dyrektywy. Ponadto, poważne zastrzeżenia budzi proponowany termin wejścia w życie ustawy, tj. dzień 28 maja 2022 r., który nie uwzględnia konieczności wprowadzenia odpowiedniego vacatio legis niezbędnego przedsiębiorcom do wdrożenia przepisów projektowanej ustawy.

Szczegóły w załączniku

TAGI :