Stanowisko IAB Polska do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw

02/14/2023

W związku ze skierowaniem do dalszych prac w Komisji Gospodarki i Rozwoju projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2990) mającego na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1 z dnia 11 grudnia 2018 r. mającej na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego (dalej „Dyrektywa ECN+” lub „Dyrektywa”) IAB Polska przedstawił swoje zastrzeżenia do Projektu, w związku z nieuwzględnieniem przez projektodawców w nowej wersji projektu wszystkich uwag zgłaszanych przez IAB Polska do projektu z dnia 14 stycznia 2021 r. w stanowisku z dnia 15 marca 2021 r.

Pomimo wprowadzonych do Projektu zmian w dodanych do art. 106 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ust. 1a-1f (art. 1 pkt 40 Projektu) IAB Polska pragnie ponownie wskazać, że niektóre kwestie związane z odpowiedzialnością antymonopolową związków przedsiębiorców i ich członków zostały ujęte w Projekcie w sposób nie do końca odpowiadający zamysłowi unijnego prawodawcy.

TAGI :