Stanowisko dot. wytycznych do rozporządzenia o swobodnym przepływie danych nieosobowych

03/12/2019

Komisja Europejska opublikowała plan działania w sprawie wydania wytycznych dotyczących stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1807 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej, w tym wyjaśnienia relacji tego aktu prawnego z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. IAB Polska wskazuje w swoim stanowisku na aspekty, które wymagają wyjaśnienia w planowanych wytycznych.

TAGI :