Stanowisko dot. priorytetów gospodarczych nowego rządu

12/10/2019

W odpowiedzi na zaproszenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw, IAB Polska przygotowało stanowisko, w którym postulujemy m.in. stworzenie przyjaznych warunków do rozwoju gospodarki cyfrowej w Polsce, w tym w szczególności w zakresie prawa podatkowego i rozliczeń płatności.

TAGI :