Stanowisko dot. kwestii warunkowego dostępu do usług w ePrivacy

06/11/2019

IAB Europe wraz z innymi organizacjami branżowymi: EACA, FEDMA, EPC, EGTA i NME wysłało do Stałych Przedstawicielstw Państw Członkowskich UE pismo dot. kwestii conditionality of access to ad-funded services on consent in the ePrivacy Regulation.

TAGI :