Opinia IAB w ramach konsultacji KE: Digital fairness – fitness check on EU consumer law

02/21/2023

IAB Polska wziął udział w konsultacjach społecznych KE pod hasłem  „Sprawiedliwość cyfrowa – ocena adekwatności unijnego prawa ochrony konsumentów”. Celem Komisji jest analiza i docelowo wyrównanie poziomu sprawiedliwości w świecie online i offline. Analiza obejmuje m.in. weryfikację skuteczności funkcjonowania:

  • dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych
  • dyrektywy 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów
  • dyrektywy 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich

Komisja chce zbadać adekwatność istniejących przepisów UE w odniesieniu do kwestii ochrony konsumentów, takich jak m.in. podatność na zagrożenia, dark patterns, targetowanie, influencer marketing, anulowanie umów o świadczenie usług abonamentowych, marketing przedmiotów wirtualnych (np. w grach wideo) oraz uzależniające korzystanie z produktów cyfrowych. Komisja chce ocenić, czy istniejące ramy prawne mogłyby zostać celowo wzmocnienie lub usprawnione, przy jednoczesnym uwzględnieniu i zapewnieniu spójności z niedawno przyjętymi i i przyszłymi przepisami UE.

Opinia IAB w załączniku

TAGI :