Opinia IAB Polska do projektu ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (DAC7)

03/22/2024

W związku z opublikowaniem projektu ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lutego 2024 r., nr z wykazu prac legislacyjnych: UC9 IAB Polska przekazał do MF uwagi.

TAGI :