Opinia IAB Polska do Poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

08/25/2022

W związku z  przedłożonym do Sejmu w dniu 22 lipca przez grupę posłów Lewica Poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji dotyczącym „zapewnienia dostępności audycji telewizyjnych dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu w szczególności przez wyświetlanie tłumacza języka migowego na powierzchni przynajmniej 1/8 ekranu IAB Polska przedstawił opinię Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska do projektu

Szczegóły w załączniku

TAGI :