Opinia IAB – konsultacje KE “Ochrona wolności mediów w UE”

01/23/2023

IAB Polska przekazał w ramach konsultacji społecznych Komisji Europejskiej opinię nt. projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne ramy dla usług medialnych na rynku wewnętrznym („europejski akt o wolności mediów”) i zmieniające dyrektywę 2010/13/UE

Szczegóły w załączonym dokumencie oraz na stronie KE

TAGI :