Koalicja organizacji przedsiębiorców ponownie przeciwko projektowi ePrivacy

06/13/2018

Przed zbliżającym się 8 czerwca br. posiedzeniem Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii w Brukseli, IAB Polska razem z Krajową Izbą Gospodarczą, Business Centre Club, Konfederacją Lewiatan, Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji, Startup Poland oraz ZIPSEE Cyfrowa Polska przekazało Ministerstwu Cyfryzacji pismo, w którym wyraża zaniepokojenie obecnym kształtem projektu rozporządzenia ePrivacy.

Naszym zdaniem proponowana regulacja nie zapewnia odpowiedniej elastyczności w zakresie przetwarzania metadanych, nakłada szereg nowych obowiązków na przedsiębiorców, a ponadto może zniweczyć koszty poniesione już w związku z zapewnieniem zgodności z RODO, gdyż w wielu miejscach jest z RODO niespójna (szczególnie odnośnie do zakresu dozwolonych podstaw przetwarzania danych osobowych). Projekt jest ciągle niedopracowany, a jego przyjęcie w takim kształcie może się przyczynić do obniżenia poziomu konkurencyjności firm w Polsce i Europie i ograniczenia dostępu do wielu usług i treści.

TAGI :