Stanowisko IAB Polska ws. propozycji Prezydencji DE w zakresie ePrivacy

11/17/2020

4 listopada br. Prezydencja niemiecka przedstawiła najnowszą propozycję projektu Rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylającego dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie ePrivacy).

IAB Polska w swoim stanowisku zaapelował o odrzucenie projektu i kontynuację prac w Radzie UE.

W naszej ocenie, projekt wymaga jeszcze wielu zmian, jako że jego przepisy są nieprzystosowane do realiów technicznych, biznesowych i kontraktowych świadczenia usług, których dotyczy. Nasze najważniejsze wątpliwości dotyczyły  wykluczenia w projekcie możliwość przetwarzania danych w oparciu o przesłankę uzasadnionego interesu, jako jedną z podstaw przetwarzania.  Ponadto, tak rygorystyczne ograniczenie przetwarzania metadanych bardzo odchodzi od ducha RODO i poprzez faktyczne uniemożliwienia dalszego przetwarzania (na podstawie uzasadnionego interesu) z pewnością nie będzie sprzyjać budowaniu konkurencyjnych usług cyfrowych w UE.

TAGI :