Stanowisko IAB Polska w ramach I etapu konsultacji KE dot. “opłaty cyfrowej”

02/11/2021

IAB Polska wziął udział w pierwszym etapie otwartych konsultacji Komisji Europejskiej dot. propozycji dyrektywy ws. opłaty cyfrowej (digital levy).

W stanowisku wyraziliśmy zrozumienie potrzeby reformy międzynarodowych przepisów podatkowych dotyczących podziału praw podatkowych mających na celu dostosowanie ich do współczesności i szeroko zdigitalizowanej gospodarki. Zdecydowanie wsparliśmy działania mające na celu osiągnięcie międzynarodowego konsensusu w sprawie reform międzynarodowego systemu podatkowego w celu sprostania wyzwaniom związanym z cyfryzacją gospodarki oraz doprowadzeniu do sprawiedliwego i skutecznego opodatkowania przedsiębiorstw gospodarki cyfrowej.

Niemniej jednak, w ocenie IAB Polska tylko wprowadzenie potrzebnych zmian w międzynarodowych zasadach opodatkowania na poziomie globalnym będzie skutecznym, proporcjonalnym i bezpiecznym rozwiązaniem dla gospodarek krajów i przedsiębiorstw.

Szczegóły w załączonym dokumencie

TAGI :