Stanowisko IAB Polska w konsultacjach programu współpracy MC z organizacjami pozarządowymi

05/27/2024

IAB Polska wziął udział w konsultacjach publicznych „Programu współpracy Ministra Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2025-2027”

Stanowisko w załączniku

TAGI :