Stanowisko IAB Polska do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw

03/01/2024

IAB Polska wziął udział w konsultacjach społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (UC6)

Temat jest dla nas bardzo ważny dlatego liczymy na konstruktywne uwzględnienie naszych uwag w dalszym toku prac oraz na sprawne zakończenie procesu legislacyjnego.

Więcej szczegółów w stanowisku

TAGI :