Apel IAB Polska ws. projektów ustaw PKE i uPKE

12/22/2022

Apel IAB Polska ws. projektów ustaw Prawo Komunikacji Elektronicznej (PKE) oraz uPKE, w którym wyrażamy nasze głębokie zaskoczenie i oburzenie faktem dodania na ostatnim etapie prac rządowych niepokojących dla branży zmian w:

–  ustawie o radiofonii i telewizji (dalej: „urtv”), które skutkować będą diametralną zmianą zasad funkcjonowania rynku telewizyjnego w Polsce i koniecznością jego przebudowy od podstaw

oraz

– rozszerzają katalog podmiotów, na których są nakładane obowiązki w art. 43–53 PKE z przedsiębiorców telekomunikacyjnych na wszystkich przedsiębiorców komunikacji elektronicznej, a więc również na dostawców usług interpersonalnych niewykorzystujących numerów, co wpływa bezpośrednio na ograniczenie praw użytkowników poczty elektronicznej oraz innych komunikatorów do poszanowania ich życia prywatnego i korespondencji.

Apel przekazaliśmy do Klubów i Kół Parlamentarnych i Poselskich oraz KPRM

TAGI :