Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych usługi powiadomień przesyłanych drogą mailową

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób zapisanych na Newsletter IAB

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: ul. Puławska 39/77, 02-508 Warszawa – przez e-mail: biuro@iab.org.pl

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ zapisałeś się na Newsletter IAB. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby wysyłać Ci informacje handlowe na podany przez Ciebie adres skrzynki poczty elektronicznej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości informowania o nowościach, aktualnych promocjach i ofertach branżowych związanych z działalnością IAB Polska.

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że wcześniej ustanie cel przetwarzania (tj. przestaniemy wydawać Newsletter IAB).

4. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT, usługi reklamowe oraz obsługa administracyjną IAB. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

Prawo wyrażenia sprzeciwu

W związku z tym, że Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu marketingu bezpośredniego masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas w dowolnym momencie. Sprzeciw możesz zgłosić poprzez adres email biuro@iab.org.pl lub poprzez link umieszczony w każdej wiadomości od nas.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych