Edukacja

 

DIMAQ

DIMAQ to międzynarodowy standard kwalifikacji digital marketingowych, który definiuje niezbędny poziom wiedzy i kwalifikacji specjalistów z obszaru marketingu cyfrowego, pozwala na jego porównywanie i ewaluację. Standard posiada rekomendację IAB Europe i jest dostępny w 9 europejskich krajach. Certyfikat, zgodny z założeniami Europejskiej Ramy Kwalifikacji, dostępny jest na dwóch poziomach: Basic i Professional. 

Dofinansowane szkolenia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nabór wniosków na dofinansowanie usług rozwojowych. Poziom dofinansowania dla MŚP sięga 80% kosztów, a objęte są nim usługi rozwojowe, które przyczynią się do podniesienia kompetencji personelu, a w konsekwencji zniwelują negatywne skutki pandemii. Zobacz ofertę dofinansowanych szkoleń i złóż wniosek do 30 listopada.

Inicjatywy edukacyjne

IAB Polska prowadzi szeroką współpracę merytoryczną z uczelniami w zakresie programów studiów związanych z e-marketingiem. Oprócz akredytacji i tworzenia kierunków studiów jest także organizaotorem konkursu popularyzującego wiedzę o marketingu internetowym.