W MOVIads z zaangażowaniem propagujemy rozwiązania mające pozytywny wpływ na wzrost bezpieczeństwa i zaufania do reklamy internetowej jako medium o coraz większym znaczeniu w komunikacji marketingowej. Weryfikacja oraz certyfikacja obszarów, które mają kluczowy wpływ na skuteczność prowadzonych działań są podstawą jakościowej, mierzalnej i efektywnej komunikacji marketingowej w obszarze digital, a przystąpienie do Programu jest potwierdzeniem jakości produktów, które oferujemy naszym Reklamodawcom.
Szkolenie QUALID ugruntowało moją wiedzę dotyczącą komunikacji marketingowej w środowisku cyfrowym. Zarówno w marketingu tradycyjnym, jak i cyfrowym konieczne jest utrzymanie standardów, których znajomość jest niezbędna, aby realizowane działania były efektywne.

Program QUALID stworzony przez podmioty zrzeszone w IAB Polska, integruje uczestników branży digital, promuje sprawdzone i bezpieczne rozwiązania, edukuje oraz zwraca uwagę na wszystkie istotne aspekty związane z działalnością w obszarze digital. Uczestnictwo w tym Programie jest niezbędną aktywnością budującą jakościowy ekosystem reklamowy w Polsce