Opublikowany właśnie raport z badania zrealizowanego przez IAB Polska w kwietniu 2016 roku wykazuje, że obecnie ok. 36% (7,6 mln) użytkowników Internetu w Polsce blokuje reklamy online. W roku 2015 było to 29% (5,9 mln użytkowników), a w 2014 roku 25% (4,9 mln użytkowników). Co ciekawe, 78% użytkowników adblocków nie blokuje całkowicie komunikatów działań reklamowych i marketingowych. Użytkownicy chętnie stosują tzw. białe listy oraz dopuszczają nienatrętne formaty reklamowe (27%), instalują dodatkowe przeglądarki bez włączonych adblocków (33%) lub wyłączają adblocki po komunikacie z prośbą o to (38%).

Najczęstszymi przyczynami, skłaniającymi Polaków do korzystania z adblocków, są agresywne kampanie reklamowe – 78%, problemy techniczne i wydłużenie czasu ładowania strony – 45% oraz potrzeba ochrony prywatności i wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa – 42%.

Problem blokowania reklam dotyka nie tylko wydawców, agencje czy reklamodawców, ale przede wszystkim stanowi zagrożenie dla całego cyfrowego ekosystemu. Najnowsze badanie IAB Polska oraz doświadczenia wydawców z rynków światowych pokazują jednak, że nie musi tak być – mówi Włodzimierz Schmidt, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. – Analiza wyników badania nie tylko wskazała główne powody blokowania reklam, ale przede wszystkim pozwoliła nam na zaplanowanie inicjatyw i działań, w efekcie których trend rosnącej popularności tego zjawiska może się w niedalekiej przyszłości odwrócić.

Nawet 73% użytkowników adblocków w Polsce nie wyklucza możliwości ich wyłączenia w przypadku spełnienia oczekiwań w zakresie ograniczenia lub eliminacji tzw. intruzywnych formatów reklamowych, agresywnych strategii reklamowych, formatów reklamowych wydłużających czas ładowania strony lub utrudniających korzystanie ze strony (szczególnie w przypadku użytkowników mobilnych) oraz poprawy bezpieczeństwa i wzmocnienia ochrony prywatności.

Warto także wspomnieć, że na temat adblocków krąży wiele mitów, zazwyczaj nie mających pokrycia w rzeczywistości. Wbrew obiegowym opiniom, reklamodawcy nie płacą za zablokowane reklamy, twórcy adblocków nie pełnią funkcji społecznej, ponieważ wielu z nich pobiera opłaty za odblokowywanie niektórych formatów reklam, adblocki nie chronią też przed wirusami lub próbami wyłudzenia danych.

– Zdaniem 44% osób blokujących reklamy i 43% nie korzystających z adblocków, ograniczenie lub eliminacja reklam poprawi dostęp do interesujących treści. Jest to rozumowanie z gruntu błędne, ponieważ to głównie z wpływów reklamowych wydawcy finansują kreację nowych, wartościowych treści o charakterze informacyjnym, edukacyjnym czy rozrywkowym  – dodaje Robert Wielgo, Członek Zarządu Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. – Jest to dla nas czytelny sygnał, że podejmowane przez IAB Polska inicjatywy informacyjne i edukacyjne powinny być kierowane nie tylko do branży i reklamodawców, ale także do ogółu użytkowników internetu.

Dialog z użytkownikami Internetu oraz identyfikowanie ich potrzeb jest istotnym punktem działalności IAB Polska. Opublikowanemu raportowi towarzyszą m.in. podążające z duchem czasu nowe standardy reklamy online oraz promocja dobrych praktyk. Są to swoiste drogowskazy dla wszystkich uczestników cyfrowego rynku reklamowego, nakierowane na wyeliminowanie podstawowych przyczyn narastania zjawiska blokowania reklam.

Wśród przykładów podjętych konkretnych działań, ukierunkowanych na stworzenie przyjaznego środowiska cyfrowego, wymienić można m.in.ujednolicenie formatów reklamy i wprowadzenie licznych ograniczeń – m.in. limity rozmiarów plików z kreacjami w celu przyspieszenia ładowania stron, zakaz emisji reklam z domyślnie włączonym dźwiękiem czy obowiązek umieszczania przycisku do zamykania reklam warstwowych.

Na podstawie przygotowanych materiałów informacyjnych i edukacyjnych, specjaliści IAB Polska sukcesywnie przeprowadzać będą szkolenia z nowych standardów reklamy oraz będą promować dobre praktyki, których celem jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom rynku konsumenckiego oraz niwelacja skutków zjawiska blokowania reklam. Do programu szkoleniowego zgłaszać mogą się zarówno wszystkie podmioty zrzeszone w IAB Polska, działające na polskim rynku reklamy cyfrowej, jak i sami reklamodawcy.

Inicjatywy IAB Polska wpisują się także w schematy działań globalnych, podejmowanych przez IAB. Dwie najważniejsze z nich to LEAN oraz DEAL.

Program LEAN opiera się m.in. na ograniczaniu rozmiarów plików emitowanych reklamy w trosce o szybkość ładowania strony i transfer danych, zapewnienie bezpieczeństwa poprzez emisję reklam zgodnych ze standardami HTTPS/SSL, wzmocnieniu ochrony prywatności użytkowników, budowie pozytywnych doświadczeń użytkowników poprzez eliminację tzw. reklamy intruzywnej.

Z kolei program DEAL umożliwia wydawcom podejmowanie aktywnego dialogu z użytkownikami systemów blokujących reklamy, m.in. poprzez detekcję użytkowników adblocków, jasne zakomunikowanie użytkownikom roli reklamy w finansowaniu bezpłatnych treści, zachęcenie użytkowników do wyłączenia adblocka oraz zniesienia ograniczenia dostępu użytkownika do treści w przypadku faktycznego wyłączenia adblocka lub podjęcia dalszego dialogu w przypadku braku reakcji (na przykład propozycja zapłaty za dostęp do treści).

Więcej informacji na temat dokumentów i inicjatyw związanych ze zjawiskiem blokowania reklam znaleźć można na dedykowanej tematyce  stronie internetowej IAB Polska

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

http://divi.grudzio7.pro-linuxpl.com/wp-content/uploads/2016/08/adb1.png

Opublikowany właśnie raport z badania zrealizowanego przez IAB Polska w kwietniu 2016 roku wykazuje, że obecnie ok. 36% (7,6 mln) użytkowników Internetu w Polsce blokuje reklamy online. W roku 2015 było to 29% (5,9 mln użytkowników), a w 2014 roku 25% (4,9 mln użytkowników). Co ciekawe, 78% użytkowników adblocków nie blokuje całkowicie komunikatów działań reklamowych i marketingowych. Użytkownicy chętnie stosują tzw. białe listy oraz dopuszczają nienatrętne formaty reklamowe (27%), instalują dodatkowe przeglądarki bez włączonych adblocków (33%) lub wyłączają adblocki po komunikacie z prośbą o to (38%).

Najczęstszymi przyczynami, skłaniającymi Polaków do korzystania z adblocków, są agresywne kampanie reklamowe – 78%, problemy techniczne i wydłużenie czasu ładowania strony – 45% oraz potrzeba ochrony prywatności i wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa – 42%.

Problem blokowania reklam dotyka nie tylko wydawców, agencje czy reklamodawców, ale przede wszystkim stanowi zagrożenie dla całego cyfrowego ekosystemu. Najnowsze badanie IAB Polska oraz doświadczenia wydawców z rynków światowych pokazują jednak, że nie musi tak być – mówi Włodzimierz Schmidt, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. – Analiza wyników badania nie tylko wskazała główne powody blokowania reklam, ale przede wszystkim pozwoliła nam na zaplanowanie inicjatyw i działań, w efekcie których trend rosnącej popularności tego zjawiska może się w niedalekiej przyszłości odwrócić.

Nawet 73% użytkowników adblocków w Polsce nie wyklucza możliwości ich wyłączenia w przypadku spełnienia oczekiwań w zakresie ograniczenia lub eliminacji tzw. intruzywnych formatów reklamowych, agresywnych strategii reklamowych, formatów reklamowych wydłużających czas ładowania strony lub utrudniających korzystanie ze strony (szczególnie w przypadku użytkowników mobilnych) oraz poprawy bezpieczeństwa i wzmocnienia ochrony prywatności.

Warto także wspomnieć, że na temat adblocków krąży wiele mitów, zazwyczaj nie mających pokrycia w rzeczywistości. Wbrew obiegowym opiniom, reklamodawcy nie płacą za zablokowane reklamy, twórcy adblocków nie pełnią funkcji społecznej, ponieważ wielu z nich pobiera opłaty za odblokowywanie niektórych formatów reklam, adblocki nie chronią też przed wirusami lub próbami wyłudzenia danych.

– Zdaniem 44% osób blokujących reklamy i 43% nie korzystających z adblocków, ograniczenie lub eliminacja reklam poprawi dostęp do interesujących treści. Jest to rozumowanie z gruntu błędne, ponieważ to głównie z wpływów reklamowych wydawcy finansują kreację nowych, wartościowych treści o charakterze informacyjnym, edukacyjnym czy rozrywkowym  – dodaje Robert Wielgo, Członek Zarządu Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. – Jest to dla nas czytelny sygnał, że podejmowane przez IAB Polska inicjatywy informacyjne i edukacyjne powinny być kierowane nie tylko do branży i reklamodawców, ale także do ogółu użytkowników internetu.

Dialog z użytkownikami Internetu oraz identyfikowanie ich potrzeb jest istotnym punktem działalności IAB Polska. Opublikowanemu raportowi towarzyszą m.in. podążające z duchem czasu nowe standardy reklamy online oraz promocja dobrych praktyk. Są to swoiste drogowskazy dla wszystkich uczestników cyfrowego rynku reklamowego, nakierowane na wyeliminowanie podstawowych przyczyn narastania zjawiska blokowania reklam.

Wśród przykładów podjętych konkretnych działań, ukierunkowanych na stworzenie przyjaznego środowiska cyfrowego, wymienić można m.in.ujednolicenie formatów reklamy i wprowadzenie licznych ograniczeń – m.in. limity rozmiarów plików z kreacjami w celu przyspieszenia ładowania stron, zakaz emisji reklam z domyślnie włączonym dźwiękiem czy obowiązek umieszczania przycisku do zamykania reklam warstwowych.

Na podstawie przygotowanych materiałów informacyjnych i edukacyjnych, specjaliści IAB Polska sukcesywnie przeprowadzać będą szkolenia z nowych standardów reklamy oraz będą promować dobre praktyki, których celem jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom rynku konsumenckiego oraz niwelacja skutków zjawiska blokowania reklam. Do programu szkoleniowego zgłaszać mogą się zarówno wszystkie podmioty zrzeszone w IAB Polska, działające na polskim rynku reklamy cyfrowej, jak i sami reklamodawcy.

Inicjatywy IAB Polska wpisują się także w schematy działań globalnych, podejmowanych przez IAB. Dwie najważniejsze z nich to LEAN oraz DEAL.

Program LEAN opiera się m.in. na ograniczaniu rozmiarów plików emitowanych reklamy w trosce o szybkość ładowania strony i transfer danych, zapewnienie bezpieczeństwa poprzez emisję reklam zgodnych ze standardami HTTPS/SSL, wzmocnieniu ochrony prywatności użytkowników, budowie pozytywnych doświadczeń użytkowników poprzez eliminację tzw. reklamy intruzywnej.

Z kolei program DEAL umożliwia wydawcom podejmowanie aktywnego dialogu z użytkownikami systemów blokujących reklamy, m.in. poprzez detekcję użytkowników adblocków, jasne zakomunikowanie użytkownikom roli reklamy w finansowaniu bezpłatnych treści, zachęcenie użytkowników do wyłączenia adblocka oraz zniesienia ograniczenia dostępu użytkownika do treści w przypadku faktycznego wyłączenia adblocka lub podjęcia dalszego dialogu w przypadku braku reakcji (na przykład propozycja zapłaty za dostęp do treści).

Więcej informacji na temat dokumentów i inicjatyw związanych ze zjawiskiem blokowania reklam znaleźć można na dedykowanej tematyce  stronie internetowej IAB Polska

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ