Wspólne stanowisko dot. projektu rozporządzenia dot. rozpowszechniania treści terrorystycznych w Internecie

11/19/2019

IAB Polska wraz z 20 innymi organizacjami europejskimi oraz krajowymi z państw członkowskich UE, a w szczególności z Czech, Słowacji, UK, Holandii i Finlandii protestuje przeciwko projektowi rozporządzenia dot. rozpowszechniania treści terrorystycznych w Internecie. Obawy IAB Polska dotyczą zawartego w projekcie wymogu usuwania treści terrorystycznych w ciągu jednej godziny, co będzie de facto wymuszało stosowanie proaktywnych środków, czyli algorytmów usuwających treści, które są kosztowne, a ich skuteczność dyskusyjna. Przepisy będą zachęcać do automatycznego usuwania treści, nawet w razie wątpliwości co do tego, czy treści propagują terroryzm, co negatywnie odbije się na użytkownikach portali.

TAGI :