Stanowisko międzynarodowej koalicji organizacji przeciwko projektowi rozporządzenia dot. treści terrorystycznych

11/27/2018

IAB Polska wspólnie z europejskimi i krajowymi organizacjami przedsiębiorców z Czech, Słowacji, Litwy, Danii, Finlandii i Holandii przekazało instytucjom Unii Europejskiej oraz Ministerstwu Cyfryzacji stanowisko dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym. Jako sygnatariusze dokumentu, podzielamy cel Komisji Europejskiej w zakresie zwalczania rozpowszechniania treści terrorystycznych w internecie. Jednocześnie jednak jesteśmy głęboko zaniepokojeni niektórymi propozycjami projektu Komisji Europejskiej. Przede wszystkim za nierealistyczne uważamy aby dostawcy usług hostingowych, a szczególnie małe podmioty, mogły zastosować się do jednogodzinnego terminu na usunięcie treści terrorystycznych i wdrożenie proaktywnych środków, takich jak mechanizmy filtrujące. Uważamy ww. propozycję za nieproporcjonalną i szkodzącą konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw.

TAGI :