Stanowisko IAB Polska dot. opodatkowania gospodarki cyfrowej

04/03/2018

W ramach konsultacji społecznych prowadzonych przez Ministerstwo Finansów, IAB Polska przesłało stanowisko dot. projektów aktów składających się na pakiet dot. opodatkowania gospodarki cyfrowej. IAB Polska zaznacza, że podatek, którego celem jest skłonienie globalnych podmiotów do odprowadzania podatku od działalności cyfrowej tam, gdzie ona jest prowadzona, nie powinien być skonstruowany w taki sposób, aby jego skutki były odczuwalne także przez mniejsze lokalne podmioty.

TAGI :