Stanowisko do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

10/23/2018

W odpowiedzi na zaproszenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, IAB Polska przekazało stanowisko zawierające sugestię kilku poprawek i doprecyzowań.

TAGI :