Stanowisko do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

04/11/2019

W odpowiedzi na zaproszenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych, IAB Polska – doceniając cel dot. ograniczenia obciążeń regulacyjnych – zwraca uwagę na kilka wątpliwości dot. projektu ustawy, które zgłaszają nasze firmy członkowskie.

TAGI :