Pismo w sprawie projektu dyrektywy dot. umów na dostawę treści cyfrowych

08/02/2018

IAB Polska ponownie zwraca się do Ministerstwa Sprawiedliwości o zajęcie zgodnego z oczekiwaniami przedsiębiorców stanowiska dot. kwestii rekompensat.

TAGI :