Pismo dot. projektu rozporządzenia ePrivacy

12/04/2018

IAB Polska przekazało Ministerstwu Cyfryzacji pismo w sprawie projektu rozporządzenia ePrivacy przed posiedzeniem Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, która odbędzie się 4.12.2018 w Brukseli.

TAGI :