Stanowisko IAB Polska w/s projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

12/03/2020

27 listopada br. IAB Polska przekazał do UOKiK stanowisko w/s projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 23 września 2020 roku.

Projekt został skierowany do konsultacji międzyresortowych, ale już na tym etapie postanowiliśmy wyrazić naszą opinię w zakresie proponowanych zmian, tak istotnych z perspektywy przedsiębiorców działających głównie w Internecie

 

TAGI :