IAB Polska sygnatariuszem wspólnego listu kilkunastu organizacji europejskich ws. Rozporządzenia CSA

09/06/2023

IAB Polska wśród sygnatariuszy wspólnego listu kilkunastu organizacji branżowych ws. projektu rozporządzenia ustanawiającego przepisy mające na celu zapobieganie niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych i jego zwalczanie.

List skierowany został do Komisarz UE do spraw wewnętrznych i Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE. Sygnatariusze wzywają do wprowadzenia wyważonych, neutralnych technologicznie i przyszłościowych przepisów w celu zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci (CSA) w Internecie.

Zgodnie z treścią listu – z zadowoleniem przyjmujemy postępy poczynione przez Parlament Europejski i hiszpańską prezydencję w Radzie UE i jesteśmy zjednoczeni w naszym zaangażowaniu w zapobieganie i zwalczanie CSA, ale podzielamy obawy EDPB dotyczące prywatności, ochrony danych osobowych i braku jasności prawnej w zakresie wykrywania i nakazów usunięcia z wykazu.

Wprowadzając pięć kluczowych zmian opisanych w naszym liście, UE może stworzyć prawnie ścisłe i proporcjonalne ramy regulacyjne, które pomogą zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w Internecie.

Treść listu w załączniku

TAGI :