Apel organizacji pracodawców przeciwko projektowi ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

11/15/2018

IAB Polska dołącza do BCC i kilku innych organizacji sprzeciwiających się projektowi ustawy, który zwiększa ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i oznacza dalszy spadek zaufania przedsiębiorców do państwa i stanowionego przez nie prawa, a w konsekwencji może spowodować ograniczanie inwestycji i zmniejszenie wpływów budżetowych.

TAGI :