Apel IAB Polska do Polskich Europarlamentarzystów w sprawie projektu dyrektywy dot. niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych

04/19/2018

IAB Polska zwróciło się do Polskich Posłów Komisji IMCO i JURI w Parlamencie Europejskim o wsparcie dot. kwestii uczciwej rekompensaty dla przedsiębiorców w sytuacji przedwczesnego rozwiązania przez konsumenta umowy długoterminowej na dostarczanie treści cyfrowych. Obecny kierunek negocjacji projektu digital content directive (art. 16) jest niekorzystny dla wydawców treści cyfrowych.

TAGI :