Przystąpienie do QUALID to korzyści dla firmy w dwóch obszarach: budowanie wiedzy w organizacji oraz jej postrzeganie przez partnerów biznesowych. W pierwszym z nich na pewno warto podkreślić konieczność przeszkolenia istotnej części zespołu w tematach obejmowanych przez QUALID, ale też rewizji procesów i narzędzi stosowanych w zakresie kontroli jakości. Dla pracowników oznacza to szansę na rozwój osobisty i większą pewność w kontaktach z klientami, a dla firmy jako całości wzrost świadomości na temat roli i wpływu na środowisko reklamy online. Drugi obszar wydaje mi się oczywisty – certyfikat niezależnego i uznanego na rynku podmiotu podnosi naszą wiarygodność i ułatwia budowanie relacji oraz zaufania wśród pracujących z nami partnerów.

Dla mnie, jako osoby, która przeszła szkolenie QUALID, to przede wszystkim aktualizacja wiedzy w zakresie jakości ruchu i poczucie większego zaangażowania w kształtowanie dobrych praktyk w naszej branży.