Pobierz przewodnik po fraudach reklamowych IAB Europe!

Pobierz przewodnik po fraudach reklamowych IAB Europe!

Publikacja, przygotowana przez ekspertów z Grupy Zadaniowej ds. Jakości i Trasparentności IAB Europe, zawiera:

  • charakterystykę poszczególnych rodzajów fraudów w reklamie cyfrowej,
  • działania, jakie firmy weryfikujące podejmują w celu znanych i nowych rodzajów oszustw reklamowych we wszystkich kanałach,
  • wskazówki zarówno dla strony kupującej, jak i osób odpowiedzialnych za planowanie na temat tego, jak chronić się przed oszustwami w kampaniach, a tym samym wskazuje dobre praktyki w tym zakresie dla branży.