Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych usługi powiadomień przesyłanych drogą mailową

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: ul. Puławska 39/77, 02-508 Warszawa

– przez e-mail: biuro@iab.org.pl

  1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby wysyłać Ci informacje, na które zapisałeś się na stronie www.iab.org.pl. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przesyłaniu informacji o nowościach, aktualnych promocjach i ofertach branżowych przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej, której  adres podałeś i promowaniu tych informacji.

  1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.

  1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT, usługi reklamowe oraz obsługa administracyjną IAB. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

  1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych,
  2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej

Prawo wyrażenia sprzeciwu

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw możesz zgłosić poprzez adres email biuro@iab.org.pl lub poprzez link umieszczony w każdej wiadomości od nas.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.