Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób zapisanych za szkolenie organizowane przez IAB Polska

 1. Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska z siedzibą w Warszawie (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Puławska 39/77, 02-508 Warszawa;
 • przez e-mail: biuro@iab.org.pl (prosimy o zatytułowanie wiadomości jako „Ochrona danych osobowych” w celu usprawnienia komunikacji).

2. Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania

W przypadku uzupełnienia przez Ciebie formularza kontaktowego lub przesłania do nas pytania w innej formie, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • Przekazać odpowiedzi na Twoje pytania, w tym kontaktować się z Tobą w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące naszej działalności gospodarczej.
 • Prowadzić działania w postaci marketingu bezpośredniego w formie informacji handlowej przesyłanej na podany przez Ciebie adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań marketingowych i sprzedażowych w związku z wyrażoną przez Ciebie zgodą dotyczącą otrzymywania treści marketingowych określonymi kanałami komunikacji.
 1. Okres przechowywania danych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres roku.

W odniesieniu do prowadzenia przez nas działań marketingowych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że wcześniej ustanie cel przetwarzania (tj. przestaniemy prowadzić działania w postaci marketingu bezpośredniego w formie informacji handlowej).

 1. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 1. Twoje prawa

Masz następujące prawa:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

Prawo wyrażenia sprzeciwu

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw możesz zgłosić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany w pkt 1.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.