Wspólne stanowisko kilku organizacji w/s projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

11/30/2022

W związku trwającymi konsultacjami międzyresortowymi projektu z dn. 17 listopada 2022 r. ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz z faktem, że w wyniku konsultacji społecznych wprowadzono istotne i niepokojące zmiany do pierwszej wersji projektu oraz nie uwzględniono zgłoszonych w trakcie konsultacji uwag odnoszących się do braku zgodności niektórych proponowanych przepisów z dyrektywą 2019_789 oraz 2019_790, IAB Polska, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Konfederacja Lewiatan oraz Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji przedstawiły wspólne stanowisko odnoszące się do kilku zmian w projekcie ustawy. Szczegóły w załączniku

TAGI :