Stanowisko IAB Polska do propozycji Prezydencji PT w zakresie ePrivacy

01/14/2021

IAB Polska przedstawił uwagi do projektu Rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylającego dyrektywę 2002 /58/WE (e-Privacy), który został zaprezentowany przez Prezydencję portugalską na początku stycznia br.

Doceniliśmy wysiłki Prezydencji zmierzające m.in. do uspójnienia tekstu z przepisami rozporządzenia RODO, niemniej jednak w naszej ocenie projekt ten z pewnością wymaga dalszych prac i zmian. Jak już wspominaliśmy we wcześniejszych stanowiskach, projekt nadal nie stanowi odpowiedniego punktu wyjścia dla rozpoczęcia trójstronnych rozmów z Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską.

Szczegóły w załączonym dokumencie

TAGI :