Stanowisko IAB Polska do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy – Kodeks Cywilny

01/22/2021

IAB Polska przedstawił uwagi do projektu ustawy z 16 września 2020 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy – Kodeks Cywilny, wdrażającej “dyrektywę cyfrową” i “dyrektywę towarową”.

Zgodziliśmy się z podejściem projektodawcy (MS) i obranym kierunkiem projektowanych regulacji, stanowiących dosyć dokładną transpozycję dyrektyw unijnych. Niemniej jednak, w naszej ocenie projekt nowelizacji zawiera pewne rozbieżności w stosunku do brzmienia implementowanych dyrektyw, na które zwróciliśmy uwagę w stanowisku.

Szczegóły w załączonym dokumencie

TAGI :