Stanowisko IAB Polska do projektu ustawy o prawie autorskim

07/21/2022

IAB Polska przedstawił stanowisko ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw.

W naszej ocenie nie wykorzystano szansy, jaką daje treść wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 26 kwietnia w sprawie C-401/19, aby doprecyzować w Projekcie niektóre, ogólnie sformułowane przepisy Dyrektywy, do czego zachęcają również wytyczne dotyczące art. 17 dyrektywy 2019/790 w sprawie prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym z Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 czerwca 2021 r.; COM (2021) 288 final  (dalej: “Wytyczne”)

Więcej w załączonym stanowisku

TAGI :