Stanowisko IAB Polska do projektu ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie

11/10/2022

Na zaproszenie KPRM IAB Polska przedstawił stanowisko do projektu ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie.

Członkowie IAB Polska widzą i rozumieją potrzebę zaadresowania rozwiązania dla tak istotnego problemu, jakim jest łatwy i powszechny dostęp małoletnich do treści pornograficznych, które mają szkodliwy wpływ na psychikę młodych ludzi i ich zachowania w relacjach społecznych. Niestety rozwiązania zaproponowane w Projekcie budzą nasze poważne zastrzeżenia i w naszej ocenie wymagają przemodelowania.

Szczegóły w załączniku

TAGI :