Stanowisko dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie P2B

05/11/2018

W odpowiedzi na zaproszenie ze strony Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, IAB Polska przedłożyło stanowisko wobec projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego. Obawiamy się, że projektowane przepisy wpłyną negatywnie na konkurencyjność europejskiego sektora internetowego, gdyż obciążą przedsiębiorstwa wysokimi kosztami ustanowienia mechanizmów rozpatrywania skarg i mediacji oraz nowymi kosztami postępowań sądowych.

 

TAGI :