Stanowisko IAB w konsultacjach projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych

04/08/2022

Na zaproszenie ze strony MRiT IAB Polska wziął udział w konsultacjach publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych

Zaznaczyliśmy, że oceniamy przedstawiony projekt  jako potrzebny i dobry krok w kierunku ulepszenia funkcjonowania obowiązującej ustawy antyzatorowej oraz zadeklarowaliśmy chęć czynnego uczestnictwa w ewentualnych dalszych konsultacjach oraz wsparcie podczas dalszego procesu legislacyjnego.

Szczegółowe uwagi w załączniku

TAGI :