Stanowisko IAB Polska ws. Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa

10/07/2020

IAB Polska wziął udział w ogłoszonych przez Ministerstwo Cyfryzacji konsultacjach publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 7 września 2020 r.

Uwagi IAB wskazane w stanowisku odnoszą się m.in. do:

  • nowych kompetencji Kolegium do spraw cyberbezpieczeństwa w zakresie oceny ryzyka dostawcy sprzętu lub oprogramowania istotnego dla cyberbezpieczeństwa podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa;
  • proponowanych zmian dotyczących przedsiębiorców komunikacji elektronicznej.

Szczegóły w załączonym dokumencie.

TAGI :