IAB Polska wziął udział w konsultacjach publicznych KE dot. Digital Services Act

09/09/2020

IAB Polska wziął udział w konsultacjach publicznych zainicjowanych przez Komisję Europejską dotyczących przygotowywanego pakietu regulacji w zakresie usług cyfrowych (Digital Services Act package).

Kodeks Usług Cyfrowych (Digital Services Act) to planowana inicjatywa legislacyjna Komisji Europejskiej, której głównym celem jest szeroko rozumiana rewizja dyrektywy o handlu elektronicznym będącej do tej pory fundamentem dla funkcjonowania usług cyfrowych w UE. Nowa regulacja ma być dostosowana do postępu w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Do dn. 8 września br. Komisja Europejska prowadziła konsultacje publiczne w celu zebrania opinii i danych, które pomogą w przygotowaniu nowych przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie usług cyfrowych w UE. Ankieta Komisji była bardzo rozbudowana i została podzielona na moduły zawierające pytania w zakresie: bezpieczeństwa użytkowników (w tym kwestie nielegalnych produktów, treści i usług), transparentności działania platform, treści szkodliwych, odpowiedzialności pośredników, roli platform będących tzw. gatekeepers, ale także ogólnych kwestii dot. zarządzania usługami cyfrowymi na wspólnym rynku. W wielu aspektach ankieta uwzględniała także obecną sytuację wynikającą z pandemii COVID-19.

Z uwagi na charakter ankiety, w swoim stanowisku IAB Polska odniósł się tylko do wybranych zagadnień, kluczowych dla branży, w tym np.: wskazaliśmy na istotną rolę rozwiązań samoregulacyjnych i kodeksów dobrych praktyk, poparliśmy podtrzymanie zakazu nakładania na pośredników internetowych ogólnego obowiązku monitorowania treści oraz poparliśmy zasadę „dobrego samarytanina” i wskazaliśmy na potrzebę zachęcania firm do wprowadzania innowacji w zakresie redukcji szkód bez zwiększania ryzyka odpowiedzialności prawnej.

TAGI :