digitalSCOPE – mobilna rewolucja w regionie CEE

digitalSCOPE – mobilna rewolucja w regionie CEE

W ostatnim kwartale 2014 IAB Polska podjęło się koordynacji projektu badawczego w 8 krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. W ramach badania zrealizowano ponad 22 tysiące wywiadów z użytkownikami sieci, aby przyjrzeć się bliżej sposobom, w jakie konsumowane są tradycyjne i elektroniczne media. Wyniki badania ukazują dominującą rolę internetu oraz rosnącą rolę usług mobilnych w konsumpcji sieci, a także kluczową rolę tego medium w procesie zakupowym.

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska – we współpracy z innymi lokalnymi biurami w regionie (Bułgaria, Macedonia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia i Turcja), instytutami badawczymi oraz licznym gronem firm członkowskich – w ostatnich miesiącach ubiegłego roku przeprowadził badanie na próbach internautów reprezentatywnych w badanych krajach ze względu na płeć, wiek oraz częstotliwość korzystania z sieci. Dzięki wykorzystaniu przestrzeni reklamowej partnerów badania w badaniu udało się osiągnąć duży zasięg, który w zależności od rynku wahał się między 71-100% w populacji internautów w wieku powyżej 15 lat. W Polsce pomiar badawczy zrealizowały: Ośrodek Przetwarzania Informacji oraz Polskie Badania Internetu, zaś partnerami medialnymi byli: Ad!vice, GG Network, Goldbach Audience, Grupa WP, Interia oraz Onet.

Z badania wynika, że internet jest medium, które charakteryzuje się największą intensywności wykorzystania, a smartfony przegoniły zasięgiem (69%) komputery przenośne ¬(63%), podczas gdy tradycyjne PC tracą na znaczeniu i obecnie są wykorzystywane przez 45% internautów. Wyniki polskiego rynku nie odbiegają znacznie od rezultatów zaobserwowanych w regionie. Można więc śmiało mówić, że Polska, jak również region, wkracza w pełni w erę mobilnej rewolucji, a przenośne urządzenia zdominowały dostęp do sieci.

Do kolejnych ważnych obserwacji należy wysoki poziom multi-screeningu, mający coraz większy wpływ na tzw. konsumencką podróż, a także ogromna rola internetu jako źródła wiedzy w procesie zakupowym.

Przedstawione w badaniu wyniki dotyczące rynku polskiego wskazują, że przy planowaniu skutecznej komunikacji dotyczącej produktu, marketerzy powinni zadbać o pełne wykorzystanie potencjału drzemiącego online, zwłaszcza w urządzeniach mobilnych.

Premiera pełnego raportu digitalSCOPE, prezentującego wyniki badania we wszystkich ośmiu krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej objętych projektem, odbędzie się 21 maja br. w Berlinie, podczas organizowanej przez IAB Europe konferencji Interact Congress 2015.

IAB Polska prezentuje najnowszy raport Programmatic

IAB Polska prezentuje najnowszy raport Programmatic

Już 89% reklamodawców korzysta z modelu programmatic w reklamie internetowej, a 48% uważa, że jest ona skuteczniejsza od tradycyjnej kampanii w sieci – takie wnioski płyną z najnowszego raportu Programmatic przygotowanego przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Drugie już badanie IAB Polska poświęcone temu zagadnieniu zostało przeprowadzone równolegle z badaniem Programmatic IAB Europe, co pozwala na porównanie rynku polskiego z rynkiem europejskim.

 Projekt jest kontynuacją tematyki poruszonej przez IAB Polska w zeszłorocznym badaniu zrealizowanym we współpracy z Grupą Roboczą Programmatic. W 2015 roku badanie powtórzono, jednak tym razem zintegrowano je z projektem realizowanym równolegle przez IAB Europe, dzięki czemu poszerzono tematykę oraz uzyskano możliwość porównania Polski do wyników europejskich – w projekcie wzięło udział 29 krajów i zrealizowano ponad 1100 wywiadów z reklamodawcami, wydawcami i agencjami.

Raport analizuje aktualny stopień rozwoju programmatic w Polsce oraz wskazuje dalsze potencjalne kierunki rozwoju reklamy online. W technologii programmatic swoje reklamy kupuje już 89% reklamodawców, jednak jedynie 10% preferuje ten model sprzedaży, lokując w nim ponad 80% budżetu reklamowego display. W Polsce najpopularniejszym formatem reklamowym programmatic jest rectangle, a najciekawszym trendem jest coraz większa popularność modelu PMP:

Model PMP to bezpośrednia umowa między wydawcą a reklamodawcą oparta na konkretnej stawce za 1000 odsłon. W porównaniu z zeszłorocznymi wynikami, więcej ankietowanych wskazało na korzystanie z tego modelu zakupu (44% w tegorocznej ankiecie vs 38% w zeszłorocznej). Kolejne 22% zamierza rozpocząć korzystanie z tego modelu zakupu jeszcze w 2015 roku. Jest to trend widoczny również w Europie, a wynikający z jednej strony z przesuwania budżetów w kierunku tego programatic, a z drugiej strony z chęci utrzymania obecnych relacji z wydawcami.

Tegoroczne badanie IAB Polska porównuje także nasz rynek z rynkiem europejskim. Polskim ankietowanym zadano dodatkowe pytania tożsame do tych, które pojawiły się w badaniu zrealizowanym w tym roku przez europejski oddział IAB. Wyniki zebrane spośród 1100 wywiadów z 29 krajów ukazują, że rynek polski nie odbiega od rynków zachodnich: większość ankietowanych deklaruje wzrost budżetów przeznaczanych na programmatic oraz zauważa zalety płynące z korzystania z zewnętrznych danych na temat użytkowników. Deklarowany jest również wzrost nakładów na zatrudnienie i wyszkolenie specjalistów w tej dziedzinie, których brak jest postrzegany jako jedna z głównych barier w adaptacji programmatic.

 Programmatic rozwija się niezwykle dynamicznie, miedzy innymi ze względu na silny trend targetowania i personalizacji przekazu reklamowego – czołowy priorytet marketerów już kolejny rok z rzędu. Wyniki badania IAB Europe i jego polska edycja potwierdzają optymistyczne prognozy dotyczące dalszego rozwoju tego modelu zakupu reklamy.

 

E-konsumenci: aranżacja domu

E-konsumenci: aranżacja domu

Wyniki badania „E-konsumenci (Consumer Journey Online)” przeprowadzonego przez IAB Polska wskazują na to, że internet jest najbardziej przydatnym źródłem informacji w procesie zakupowym produktów wyposażenia domu.

E-konsumenci: telekomy

E-konsumenci: telekomy

Wyniki badania „E-konsumenci (Consumer Journey Online)”, zrealizowanego przez IAB Polska, ukazują zasadniczą rolę internetu w procesie zakupowym produktów i usług z branży telekomunikacyjnej. To podstawowe źródło wiedzy na temat telefonów, akcesoriów i ofert operatorskich.

Ekonsumenci: odzież

Ekonsumenci: odzież

Wyniki badania „E-konsumenci (Consumer Journey Online)”, zrealizowanego przez IAB Polska, ukazują kluczową rolę internetu w procesie zakupowym produktów z branży odzieżowej. To dominujące źródło wiedzy na temat odzieży, butów, dodatków, czy bielizny.